Centimetra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Centimetra

 • cm
 • Njësi e:

  • Gjatësia / distanca

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The centimetre is used worldwide as a measurement of length. There are a few exceptions, most notably the United States, which still primarily uses the U.S. Customary (similar to imperial) system.

  Përkufizim:

  Centimetri është një njësi e gjatësisë në sistemin metrik, i barabartë me 1/100 e një metri.

  1cm është i barabartë me 0.39370 inç.

  Origjina:

  Sistemi metrik, apo dhjetor, i peshave dhe masave u përcaktua dhe adoptua në Francë në vitin 1795. Duke përdorur metrin si bazën për matjet e gjatësisë, sistemi tani përdoret zyrtarisht në mbarë globin.

  Referenca të përbashkëta:

  • Një monedhë e Shteteve të Bashkuara (me vlerë 5 cent) e ka diametrin përafërsisht 2 cm.
  • Kornea e syrit të njeriut është përafërsisht 1.15 cm (11.5mm) në diametër.
  • Një këmbë imperiale është e barabartë me afërsisht 30.5 cm.

  Konteksti i përdorimit:

  Centimetri përdoret si njësi matëse e përditshme në vendet që kanë adoptuar Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI), në raste dhe zbatime të atilla ku fraksionet e një centimetri përgjithësisht konsiderohen si të parëndësishme për t’u përmendur.

  Zbatimet që kërkojnë një saktësi më të lartë, të tilla si zbatimet inxhinierike dhe ato projektueset, përgjithësisht i referohen distancave duke përdorur ose milimetrin ose fraksionet dhjetore të metrit.

  Njësitë përbërëse:

  Shumëfishuesit:

  • 100cm = 1m (metra)
  • Njësitë e gjatësisë/distancës në shkallën metrike bazohen në fraksionet apo shumëfishet e një metri.