Milimetra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Milimetra

 • mm
 • mili (informale)
 • Njësi e:

  • Gjatësia

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The millimetre, as part of the metric system, is used as a measure of length across the globe. The most notable exception is the United States, where the imperial system is still used for most purposes.

  Përkufizim:

  Milimetri është një njësi gjatësie në sistemin metrik, i barabartë me 1/1000 e një metri (njësia bazë SI e gjatësisë).

  Referenca të përbashkëta:

  • Ka 25.4 milimetra in një inç.
  • Koka e një gjilpëra ka afërsisht një diametër 2 mm.
  • Një CD është afërsisht 1.2mm e trashë._x005F_x000D_
  • Hekurudhat me model traseje 00 masin 16.5mm ndërmjet binarëve.
  • Një makinë qethjeje e shkallës 1 i pretë flokët me afërsisht 3 mm në gjatësi ( e shkallës 2 me 6 mm, e shkallës 3 me 9 mm etj.)

  Konteksti i përdorimit:

  Milimetrat përdoren si një njësi matjeje standarde për gjatësinë në të gjitha fushat e inxhinierisë dhe zbatohet në tregti ku kërkohet një saktësi më e madhe se ajo e centimetrit më të përafërt.

  Kur duhet të matet apo shprehet një saktësi edhe më e madhe, përdoren fraksione të milimetrit deri në tre shifra dhjetore.

  Milimetrat përdoren zakonisht për të përshkruar kalibrin e municioneve të vogla dhe armatimeve që përdoren për të hapur zjarr me to, për shembull : pushka “Uzi 9 mm”.

  Njësitë përbërëse:

  • 1/1,000 mm = një mikrometër
  • 1/1,000,000 mm = një nanometër
  • Më tej akoma, njësi progresivisht të vogla përfshijnë pikometrin, femtometrin, atometrin, zeptometrin dhe joktometrin.

  Shumëfishuesit:

  • Ka disa njësi për të shprehur shumëfishat e milimetrit, por këto përcaktohen në varësi të lidhjes së tyre me metrin (njësia bazë SI e gjatësisë) dhe jo me milimetrin.
  • 10 mm = 1 centimetër (cm)
  • 1000 mm = 1 metër (m)