Milimetra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Milimetra

Shkurtim/Simbol:

 • mm
 • mili (informale)

Njësi e:

 • Gjatësia

Përdorim mbarëbotëror:

 • The millimetre, as part of the metric system, is used as a measure of length across the globe. The most notable exception is the United States, where the imperial system is still used for most purposes.

Përkufizim:

Milimetri është një njësi gjatësie në sistemin metrik, i barabartë me 1/1000 e një metri (njësia bazë SI e gjatësisë).

Referenca të përbashkëta:

 • Ka 25.4 milimetra in një inç.
 • Koka e një gjilpëra ka afërsisht një diametër 2 mm.
 • Një CD është afërsisht 1.2mm e trashë._x005F_x000D_
 • Hekurudhat me model traseje 00 masin 16.5mm ndërmjet binarëve.
 • Një makinë qethjeje e shkallës 1 i pretë flokët me afërsisht 3 mm në gjatësi ( e shkallës 2 me 6 mm, e shkallës 3 me 9 mm etj.)

Konteksti i përdorimit:

Milimetrat përdoren si një njësi matjeje standarde për gjatësinë në të gjitha fushat e inxhinierisë dhe zbatohet në tregti ku kërkohet një saktësi më e madhe se ajo e centimetrit më të përafërt.

Kur duhet të matet apo shprehet një saktësi edhe më e madhe, përdoren fraksione të milimetrit deri në tre shifra dhjetore.

Milimetrat përdoren zakonisht për të përshkruar kalibrin e municioneve të vogla dhe armatimeve që përdoren për të hapur zjarr me to, për shembull : pushka “Uzi 9 mm”.

Njësitë përbërëse:

 • 1/1,000 mm = një mikrometër
 • 1/1,000,000 mm = një nanometër
 • Më tej akoma, njësi progresivisht të vogla përfshijnë pikometrin, femtometrin, atometrin, zeptometrin dhe joktometrin.

Shumëfishuesit:

 • Ka disa njësi për të shprehur shumëfishat e milimetrit, por këto përcaktohen në varësi të lidhjes së tyre me metrin (njësia bazë SI e gjatësisë) dhe jo me milimetrin.
 • 10 mm = 1 centimetër (cm)
 • 1000 mm = 1 metër (m)