Lugë gjelle Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Lugë gjelle

Ka disa lloje të ndryshme lugësh gjelle – të SHBA-së, të Mbretërisë së Bashkuar dhe metrike. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.