Pint amerikan (Lëndë e thatë) Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Pint amerikan (Lëndë e thatë)

Një kapacitet matës i SHBA-së (për lëngje) e barabartë me 0.55 litra. Vërejmë gjithashtu se ka matje të ndryshme për pintin e lëngshëm të SHBA-së dhe pintin e Mbretërisë së Bashkuar.