Galonë amerikanë (Lëng) Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Galonë amerikanë (Lëng)

Një kapacitet matës i SHBA-së (për lëngje) e barabartë me 4 çerekë gallonësh apo me 3.785 litra. Vërejmë gjithashtu se ka njësi matëse të ndryshme për fuçitë me materiale të ngurta të SHBA-së dhe për fuçitë e Mbretërisë së Bashkuar.