Litra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Litra

Njësi themelore të vëllimit në sistemin metrik. Një litër ujë peshon 1 kilogram.