Pint amerikan (Lëng) Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Pint amerikan (Lëng)

Një kapacitet matës i SHBA-së (për lëngje) e barabartë me 0.473 litra. Vërejmë gjithashtu se ka matje të ndryshme për pintin e ngurtë të SHBA-së dhe pintin e Mbretërisë së Bashkuar.