Kuart amerikan (Lëndë e thatë) Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kuart amerikan (Lëndë e thatë)

Një kapacitet matës i SHBA-së (për materialet e ngurta) e barabartë me 2 pint apo 1.101 litra