Centilitra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Centilitra

Një njësi metrike e vëllimit është e barabartë me 1/100 e një litri.