Filxhan metrik Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Filxhan metrik

Një përafërsi metrike për matjen e filxhanit të SHBA-së e barabartë me çerek litri