Mililitra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Mililitra

Një njësi metrike e vëllimit është e barabartë me 1/1000 e një litri.