Galon britanik Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Galon britanik

 • gal
 • g
 • Njësi e:

  • Vëllimi / kapaciteti

  Përdorim mbarëbotëror:

  • UK, Ireland, Canada, Guyana

  Përshkrimi:

  Galloni imperial është një njësi për matjen e vëllimit të një lëngu apo kapacitetit të një kontejneri për mbajtjen e lëngut, dhe jo masën e lëngut. Pra, një gallon nga një lëng mund të ketë masë të ndryshme nga një gallon lëngu tjetër.

  Një gallon imperial i një lëngu përkufizohet si 4.54609 litra, dhe kështu që zë një hapësirë të njëvlershme me rreth 4,546 centimetra kub (thuajse 16.5 cm kub).

  Galloni amerikan i lëngut dhe galloni amerikan i lëndës së thatë janë njësi të ndryshme të përcaktuara me mënyra të ndryshme. Galloni amerikan për lëngjet përkufizohet si 231 inç kub dhe është i barabartë me rreth 3.785 litra. Një gallon imperial është i njëvlershëm me rreth 1.2 gallon amerikanë për lëngje.

  Galloni amerikan për lëndë të thatë është një njësi matëse e cila historikisht është zbatuar për një vëllim drithi ose artikuj të tjerë të thatë. Edhe pse nuk përdoret më gjerësisht, kohët e fundit është përcaktuar si 268.8025 inç kub.

  Përkufizim:

  galloni imperial (Mbretëria e Bashkuar) është përcaktuar zyrtarisht si 4.54609 litra.

  Origjina:

  Galloni është një njësi e lashtë e matjes së vëllimit apo kapacitetit dhe ka variante të ndryshme, si gjeografike, ashtu edhe të bazuara te lloji i substancës që matej.

  Në vitin 1824, galloni imperial u përkufizua në Mbretërinë e Bashkuar si vëllimi i 10 lb ujë të distiluar i peshuar duke përdorur një metodë të veçantë nën kishte të caktuar atmosferike. Akti i Peshave dhe Masave i vitit 1963 e përmirësoi përshkrimin fillestar si një hapësirë e zënë nga 10 paund (4.5 kg) ujë i distiluar me dendësi 0.998859 g/ml i peshuar në ajër me dendësi 0.001217 g/ml përkundrejt peshave me dendësi 8.136 g/ml.

  Që prej Aktit të Peshave dhe Masave të vitit 1985, galloni imperial (Mbretëri e Bashkuar) është përkufizuar zyrtarisht si 4.54609 litra.

  Referenca të përbashkëta:

  • Një but standard me birrë në Mbretërinë e Bashkuar përmban 11 gallonë imperial.
  • Një gallon imperial me benzinë (gazolinë) vë në lëvizje një makinë familjare të zakonshme me 4 dyer në Mbretërinë e Bashkuar ( si p.sh. Vauxhall/Opel Astra 1.4i) për mesatarisht 46.3 milje (74.5 Km).
  • Një gallon imperial me benzinë (gazolinë) vë në lëvizje një Porsche 911 (996) për mesatarisht 23.9 milje (38.5 Km).

  Konteksti i përdorimit:

  Në përgjigje të një direktive të BE-së, galloni imperial u hoq nga lista e njësive matëse të shpallura ligjërisht si njësi matëse parësore për qëllime tregtie dhe zyrtare në Irlandë në vitin 1993 dhe në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1994.

  Megjithatë, galloni vazhdon të jetë zyrtarisht i ndaluar për përdorim si një njësi dytësore, apo shtesë, dhe përdoret publikisht më së shumti për t’iu referuar sasisë së benzinës (gazolinës), dhe në tregtinë e lëngjeve të konsumit si për shembull birra, e cila shitet me fuçi ose bute që përfshijnë shumëfisha të një galloni imperial.

  Galloni imperial gjithashtu përdoret shpesh në Mbretërinë e Bashkuar për të përshkruar kapacitetin e kontejnerëve që mbajnë vëllime të mëdha lëngjesh, si për shembull: botet e ujit.

  Në Kanada, galloni imperial përdoret kryesisht në lidhje me konsumin e karburantit. Gazolina shitet me litra, por konsumi i karburantit shpesh shprehet në trajtën e miljeve për gallon.

  Njësitë përbërëse:

  • Gallonëve imperialë mund t’u referohemi si një shumëfish i disa njësive të ndryshme, por njësisë të cilës i referohemi zakonisht në Mbretërinë e Bashkuar është pinti.
  • 1 gallon imperial = 8 pint

  Shumëfishuesit: