Filxhanë kanadez Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Filxhanë kanadez

Një njësi e lëngshme e kanadeze e cila ndryshon pak nga matjet e SHBA-së dhe të filxhanit metrik