Kilolitër Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kilolitër

Një njësi metrike e vëllimit ekuivalente me 1000 litra apo 1 metër kub.