Gallon Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Gallon

Ka disa lloje të ndryshme gallonësh – të lëngshme të SHBA-së, të ngurta të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.