Κυβικά Πόδια Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κυβικά Πόδια

Μια μέτρηση κυβικών είναι το τρισδιάστατο παράγωγο ενός γραμμικού μέτρου, έτσι, ένα κυβικό πόδι ορίζεται ως ο όγκος ενός κύβου με πλευρές μήκους 1 ft.

Σε μετρικούς όρους ένα κυβικό πόδι είναι ένας κύβος με πλευρές μήκους 0.3048 μέτρα. Ένα κυβικό πόδι είναι το ισοδύναμο με περίπου 0.02831685 κυβικά μέτρα, ή 28.3169 λίτρα.