Αμερικανικά Γαλόνια (για ξηρά υλικά) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Γαλόνια (για ξηρά υλικά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για ξηρά υλικά) ίσο με 4 λίτρα ή 4.404 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα αμερικανικών υγρών γαλονιών και βρετανικών γαλονιών.