Εφαρμογή για iPhone & Android

Οι δωρεάν εφαρμογές μας για iOS και Android είναι πλέον διαθέσιμες!

Μεταβείτε στο iOS App Store για την εφαρμογή iPhone/iPad: Εφαρμογή μετατροπής μετρικών στο Apple App Store

Μεταβείτε στο Google Play Store για την εφαρμογή Android: Εφαρμογή μετατροπής μετρικών στο Google Play Store

Μπορείτε να στείλετε στον εαυτό σας τον σύνδεσμο για την εφαρμογή Apple iOS στο App Store μέσω email κάνοντας κλικ εδώ: Στείλε στον εαυτό μου τον σύνδεσμο της εφαρμογής Apple μέσω email.

Μπορείτε να στείλετε στον εαυτό σας τον σύνδεσμο για την εφαρμογή Android στο Play Store μέσω email κάνοντας κλικ εδώ: Στείλε στον εαυτό μου τον σύνδεσμο της εφαρμογής Android μέσω email.

Η δωρεάν εφαρμογή μας για Android είναι πλέον διαθέσιμη! Παρακαλούμε κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να μεταβείτε στο Play Store και να την κατεβάσετε: Εφαρμογή μετατροπής μετρικών για Android.

Η δωρεάν εφαρμογή μας για Apple iPhone και iPad είναι πλέον διαθέσιμη! Παρακαλούμε κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να μεταβείτε στο App Store και να την κατεβάσετε: Εφαρμογή μετατροπής μετρικών για Apple iOS.