Διαγράμματα μετρικής μετατροπή και υπολογιστές μετρικής μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Πίνακας μετρικής μετατροπής Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα

Το μετρικό σύστημα ξεκίνησε στη Γαλλία το 1799 μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αν και δεκαδικές μονάδες είχαν χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες χώρες και πολιτισμούς στο παρελθόν. Παρόλο που υπήρξαν πολλές διαφορετικές μονάδες μέτρησης και οι ορισμοί των μονάδων έχουν αναθεωρηθεί, το επίσημο σύστημα μετρήσεων στις περισσότερες χώρες είναι η σύγχρονη μορφή του μετρικού συστήματος που είναι γνωστό ως το «Διεθνές Σύστημα Μονάδων».

Δεδομένου ότι και άλλα συστήματα μέτρησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η ιστοσελίδα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να μετατρέπουν μονάδες μέτρησης με Μετρικός μετατροπέας και Πίνακας μετρικής μετατροπής και να κατανοήσουν καλύτερα τις εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι. Οι μονάδες μέτρησης κατηγοριοποιούνται σε τύπους (όπως Μετατροπή Θερμοκρασίαςμετατροπή θερμοκρασίας, Μετατροπή Βάρους κτλ.) όπως φαίνονται στη δεξιά πλευρά και με τη σειρά τους οδηγούν το χρήστη σε μια σειρά από υπολογιστές μετρικών μετατροπών.

Εάν έχετε κάποια πρόταση για νέες μονάδες που θα μπορούσαν να προστεθούν ή εισηγήσεις για το πώς να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email.