Μετατροπή Εμβαδού

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μετρικές μονάδες

Οι μετρικές μονάδες εμβαδού βασίζονται στο μέτρο, με την κύρια μονάδα να είναι ένα εκτάριο, 10000m2. Υπάρχουν ακριβώς 640 στρέμματα σε ένα τετραγωνικό μίλι.

Βρετανικές/ Αμερικανικές μετρήσεις

Αυτές οι μετρήσεις εμβαδού είναι ως επί το πλείστον τετραγωνικές εκδοχές των γραμμικών μερών τους, εκτός από το στρέμμα που είναι μια περιοχή μήκους 1 Φέρλονγκ και πλάτους 1 αλυσίδας. Η παλιά αγγλική λέξη «acre» σημαίνει πεδίο/χωράφι και γενικά θεωρείτο η περιοχή που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε μια ημέρα χρησιμοποιώντας ένα ζυγό ή βόδια.