Μετατροπή Χρόνος

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μετατροπές Χρόνου

Η μονάδα SI του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο. Από εδώ προέρχονται το λεπτό (60 δευτερόλεπτα) και η ώρα (3600 δευτερόλεπτα). Μια μέρα θεωρείται ότι είναι 86.400 δευτερόλεπτα για τους σκοπούς του παρόντος υπολογιστή, αν και αυτό μπορεί να ποικίλει με την εισαγωγή ενός εμβόλιμου δευτερολέπτου.