Μετατροπή Μήκους

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μετρικές μονάδες

Το μέτρο έχει επισήμως οριστεί ως η απόσταση που διανύει το φως στο κενό σε 1/299,792,458 δευτερόλεπτα. Όλες οι άλλες μονάδες μέτρησης μήκους και απόστασης στο μετρικό σύστημα προέρχονται από το μέτρο (π.χ. km = 1000m, 1m = 1000 χιλιοστά).

Βρετανικές/ Αμερικανικές μετρήσεις

Οι μετρήσεις αυτές έχουν λιγότερη λογική εξέλιξη. Μια γιάρδα μπορεί να οριστεί ως το μήκος ενός εκκρεμούς που προκαλεί το τόξο του να ταλαντεύεται ακριβώς 1 δευτερόλεπτο. Το ναυτικό μίλι είναι η απόσταση σε 1' (1/60 της μοίρας) γύρω από την επιφάνεια της γης.