Μετατροπή Ταχύτητα

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μετατροπή Ταχύτητας/ Φοράς

Οι περισσότερες από τις μονάδες της ταχύτητας είναι σύνθετες μονάδες απόστασης και χρόνου, για παράδειγμα, η μονάδα SI Μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις σε αυτό είναι το Μαχ (μια μονάδα με βάση την ταχύτητα του ήχου) και Κόμβοι (το οποίο είναι στην πραγματικότητα ναυτικά μίλια ανά ώρα).

Οι μετρικές χώρες χρησιμοποιούν Χιλιόμετρα ανα ώρα ενώ οι μη-μετρικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασίλειου Μίλια ανα ώρα.

Οι μονάδες μέτρησης της επιτάχυνσης μπορούν να μετατρέπονται με τον ίδιο τρόπο όπως η αντίστοιχη τους μονάδα ταχύτητας.