Μετατροπή Τετραγωνικά Χιλιόμετρα

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Τετραγωνικά Χιλιόμετρα

Μια μέτρηση έκτασης ίσης με ένα χιλιόμετρο μήκος ένα χιλιόμετρο πλάτος.