Μετατροπή Εκτάρια

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Εκτάρια →

Τελευταία ενημέρωση σελίδας:: Σαβ. 23 Φεβ. 2018

Εκτάρια

Μια μονάδα έκτασης ίσης με 10,000 τετραγωνικά μέτρα. Ισοδυναμεί με 2.471 στρέμματα