Αμερικανικά Pints (για ξηρά υλικά) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Pints (για ξηρά υλικά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 0.55 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα για τα αμερικανικά υγρά pints (ποτήρια) και τα βρετανικά pints.