Καναδικά Φλιντζάνια Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Καναδικά Φλιντζάνια

Μια καναδική μονάδα μέτρησης υγρού που διαφέρει κάπως από των ΗΠΑ και τη μονάδα μέτρησης του μετρικού κυπέλλου (cup)