Μικρόλιτρα Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Μικρόλιτρα

Ο όγκος που αναλογεί σε ένα κύβο ενός χιλιοστού επί ένα χιλιοστό επί ένα χιλιοστό. Ένα εκατομμυριοστό (1/1000000) ενός λίτρου.