Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

Μια μετρική μονάδα όγκου, που χρησιμοποιόται συνήθως στην έκφραση συγκεντρώσεων μιας χημικής ουσίας σε έναν όγκο αέρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται με 35.3 κυβικά πόδια ή 1.3 κυβικά μέτρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται επίσης 1000 λίτρα ή ένα εκατομμύριο κυβικά εκατοστά.