Κιλόλιτρα Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κιλόλιτρα

Μια μετρική μονάδα όγκου ανάλογη με 1000 λίτρα ή ένα κυβικό μέτρο.