Κυβικά Χιλιοστά Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κυβικά Χιλιοστά

Ο όγκος που αναλογεί σε ένα κύβο ενός χιλιοστού επί ένα χιλιοστό επί ένα χιλιοστό. Πιο συχνά αναφέρεται ως ένα microliter δεδομένου ότι είναι ένα εκατομμυριοστό (1/1000000) ενός λίτρου.