Βρετανικά Τέταρτα Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Βρετανικά Τέταρτα

Ένα βρετανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά ή για ξηρά) ίσο με 2 ποτήρια (pints) ή 1.136 λίτρα