Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για ξηρά υλικά) ίσο με 2 ποτήρια (pints) ή 1.101 λίτρα