Βρετανικά Γαλόνια Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Βρετανικά Γαλόνια

Το βρετανικό γαλόνι καθορίστηκε επισημως ως ισοδύναμο με 4,54609 λίτρα.