Αμερικανικά Τέταρτα (για υγρά) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Τέταρτα (για υγρά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 2 ποτήρια ή 0.946 λίτρα