Αμερικανικά Βαρέλια (ομοσπονδιακά) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Βαρέλια (ομοσπονδιακά)

Αμερικανική μονάδα μέτρησης όγκου για τα ξηρά υλικά. Βλέπε επίσης τα αμερικανικά βαρέλια για υγρά, αμερικά ομοσπονδιακά βαρέλια, αμερικανικά βαρέλια πετρελαίου και βρετανικά βαρέλια.