Μετατροπή Κυβικά Πόδια

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κυβικά Πόδια →

Τελευταία ενημέρωση σελίδας:: Σαβ. 23 Φεβ. 2018

Κυβικά Πόδια

Συντομογραφία/ Σύμβολο:

Μονάδα από:

Παγκόσμια χρήση:

Περιγραφή:

Το τετραγωνικό πόδι είναι μια μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως στα συνήθη συστήματα μέτρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ

Το κυβικό πόδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον όγκο ενός δεδομένου υλικού, ή την ικανότητα ενός δοχείου για να κρατήσει στο εσωτερικό του ένα τέτοιο στοιχείο.

Ορισμός:

Μια μέτρηση κυβικών είναι το τρισδιάστατο παράγωγο ενός γραμμικού μέτρου, έτσι, ένα κυβικό πόδι ορίζεται ως ο όγκος ενός κύβου με πλευρές μήκους 1 ft.

Σε μετρικούς όρους ένα κυβικό πόδι είναι ένας κύβος με πλευρές μήκους 0.3048 μέτρα. Ένα κυβικό πόδι είναι το ισοδύναμο με περίπου 0.02831685 κυβικά μέτρα, ή 28.3169 λίτρα.

Κοινές αναφορές:

Περιεχόμενο για χρήση:

Το πρότυπο κυβικό πόδι (SCF) είναι ένα μέτρο για την ποσότητας ενός αερίου υπό καθορισμένες συνθήκες (τυπικά στους 60 ° F και 1 atm πίεσης).

Όταν εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο υλικό υπό καθορισμένες συνθήκες, το κυβικό πόδι παύει τότε να είναι μια μονάδα όγκου και γίνεται μια μονάδα ποσότητας.

Το κυβικό πόδι συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα αποθήκευσης οικιακών συσκευών, όπως τα ψυγεία, και στη βιομηχανία για τα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών.

Οι φορείς που προσφέρουν χώρους εμπορικής αποθήκευσης γενικά περιγράφουν τις μονάδες αποθήκευσης που παρέχουν σε κυβικά πόδια.

Για να υπολογίσετε τον όγκο ενός συγκεκριμένου αντικειμένου ή χώρου σε κυβικά πόδια, μετρήστε το μήκος, το πλάτος και το ύψος σε πόδια και πολλαπλασιάστε μεταξύ τους τα νούμερα.

Για παράδειγμα, μια μονάδα αποθήκευσης με 10 ft μήκος, 6 ft πλάτος και 8 ft ύψος θα μπορούσε να περιγραφεί ως έχουσα χωρητικότητα 480 κυβικά πόδια (10 x 6 x 8 = 480).

Συνιστώσες μονάδες :

Πολλαπλάσια: