Μετατροπή Κυβικές Ίντσες

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Κυβικές Ίντσες

Μια μονάδα μέτρησης για τον όγκο. Αντιπροσωπεύει μια περιοχή με μια ίντσα μήκος, μία ίντσα πλάτος και μία ίντσα βάθος.