Μετατροπή Εκατοστόλιτρο

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Εκατοστόλιτρο

Μια μονάδα μέτρησης του όγκου ίση με ένα εκατοστό (1/100) του ενός λίτρου.