Μετατροπή Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 4 λίτρα ή 3.785 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα αμερικανικών ξηρών γαλονιών και βρετανικών γαλονιών.