Μετατροπή Βρετανικά Pints

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Βρετανικά Pints

Ένα βρετανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά ή για ξηρά) ίσο με 4 gills ή 568.26 κυβικά εκατοστά