Κυβικά Πόδια σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο μετατροπή

Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο για Κυβικά Πόδια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Κυβικά Πόδια σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

m³ =
ft³
 
______
 
 
35.315
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Κυβικά Πόδια

Κυβικά Πόδια

Μια μέτρηση κυβικών είναι το τρισδιάστατο παράγωγο ενός γραμμικού μέτρου, έτσι, ένα κυβικό πόδι ορίζεται ως ο όγκος ενός κύβου με πλευρές μήκους 1 ft.

Σε μετρικούς όρους ένα κυβικό πόδι είναι ένας κύβος με πλευρές μήκους 0.3048 μέτρα. Ένα κυβικό πόδι είναι το ισοδύναμο με περίπου 0.02831685 κυβικά μέτρα, ή 28.3169 λίτρα.

 

Μετατροπή Κυβικά Πόδια σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

m³ =
ft³
 
______
 
 
35.315

Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

Μια μετρική μονάδα όγκου, που χρησιμοποιόται συνήθως στην έκφραση συγκεντρώσεων μιας χημικής ουσίας σε έναν όγκο αέρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται με 35.3 κυβικά πόδια ή 1.3 κυβικά μέτρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται επίσης 1000 λίτρα ή ένα εκατομμύριο κυβικά εκατοστά.

 

Κυβικά Πόδια σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Κυβικά Πόδια Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
0ft³ 0.00
1ft³ 0.03
2ft³ 0.06
3ft³ 0.08
4ft³ 0.11
5ft³ 0.14
6ft³ 0.17
7ft³ 0.20
8ft³ 0.23
9ft³ 0.25
10ft³ 0.28
11ft³ 0.31
12ft³ 0.34
13ft³ 0.37
14ft³ 0.40
15ft³ 0.42
16ft³ 0.45
17ft³ 0.48
18ft³ 0.51
19ft³ 0.54
Κυβικά Πόδια Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
20ft³ 0.57
21ft³ 0.59
22ft³ 0.62
23ft³ 0.65
24ft³ 0.68
25ft³ 0.71
26ft³ 0.74
27ft³ 0.76
28ft³ 0.79
29ft³ 0.82
30ft³ 0.85
31ft³ 0.88
32ft³ 0.91
33ft³ 0.93
34ft³ 0.96
35ft³ 0.99
36ft³ 1.02
37ft³ 1.05
38ft³ 1.08
39ft³ 1.10
Κυβικά Πόδια Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
40ft³ 1.13
41ft³ 1.16
42ft³ 1.19
43ft³ 1.22
44ft³ 1.25
45ft³ 1.27
46ft³ 1.30
47ft³ 1.33
48ft³ 1.36
49ft³ 1.39
50ft³ 1.42
51ft³ 1.44
52ft³ 1.47
53ft³ 1.50
54ft³ 1.53
55ft³ 1.56
56ft³ 1.59
57ft³ 1.61
58ft³ 1.64
59ft³ 1.67
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα