Λίτρα σε Γαλόνια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Γαλόνια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Λίτρα για Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

  2. Λίτρα για Αμερικανικά Γαλόνια (για ξηρά υλικά)

  3. Λίτρα για Βρετανικά Γαλόνια

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.

Γαλόνια

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη γαλονιών: αμερικανικό για υγρά, αμερικανικό για ξηρά και βρετανικό. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.