Λίτρα σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) μετατροπή

Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) για Λίτρα (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Λίτρα σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

US gal lqd =
L * 0.26417
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.

 

Μετατροπή Λίτρα σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

US gal lqd =
L * 0.26417
 
 
 

Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 4 λίτρα ή 3.785 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα αμερικανικών ξηρών γαλονιών και βρετανικών γαλονιών.

 

Λίτρα σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Λίτρα Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
0L 0.00US gal lqd
1L 0.26US gal lqd
2L 0.53US gal lqd
3L 0.79US gal lqd
4L 1.06US gal lqd
5L 1.32US gal lqd
6L 1.59US gal lqd
7L 1.85US gal lqd
8L 2.11US gal lqd
9L 2.38US gal lqd
10L 2.64US gal lqd
11L 2.91US gal lqd
12L 3.17US gal lqd
13L 3.43US gal lqd
14L 3.70US gal lqd
15L 3.96US gal lqd
16L 4.23US gal lqd
17L 4.49US gal lqd
18L 4.76US gal lqd
19L 5.02US gal lqd
Λίτρα Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
20L 5.28US gal lqd
21L 5.55US gal lqd
22L 5.81US gal lqd
23L 6.08US gal lqd
24L 6.34US gal lqd
25L 6.60US gal lqd
26L 6.87US gal lqd
27L 7.13US gal lqd
28L 7.40US gal lqd
29L 7.66US gal lqd
30L 7.93US gal lqd
31L 8.19US gal lqd
32L 8.45US gal lqd
33L 8.72US gal lqd
34L 8.98US gal lqd
35L 9.25US gal lqd
36L 9.51US gal lqd
37L 9.77US gal lqd
38L 10.04US gal lqd
39L 10.30US gal lqd
Λίτρα Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
40L 10.57US gal lqd
41L 10.83US gal lqd
42L 11.10US gal lqd
43L 11.36US gal lqd
44L 11.62US gal lqd
45L 11.89US gal lqd
46L 12.15US gal lqd
47L 12.42US gal lqd
48L 12.68US gal lqd
49L 12.94US gal lqd
50L 13.21US gal lqd
51L 13.47US gal lqd
52L 13.74US gal lqd
53L 14.00US gal lqd
54L 14.27US gal lqd
55L 14.53US gal lqd
56L 14.79US gal lqd
57L 15.06US gal lqd
58L 15.32US gal lqd
59L 15.59US gal lqd
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα