Λίτρα σε Βρετανικά Γαλόνια μετατροπή

Βρετανικά Γαλόνια για Λίτρα (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Λίτρα σε Βρετανικά Γαλόνια

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Βρετανικά Γαλόνια

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.

 

Μετατροπή Λίτρα σε Βρετανικά Γαλόνια

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 

Βρετανικά Γαλόνια

Το βρετανικό γαλόνι είναι μια μονάδα για τη μέτρηση του όγκου του υγρών ή την ικανότητα ενός δοχείου για την αποθήκευση υγρού, όχι τη μάζα ενός υγρού, καθώς ένα γαλόνι υγρού μπορεί να έχει διαφορετική μάζα από ένα γαλόνι κάποιου διαφορετικού υγρού.

Ένα βρετανικό γαλόνι υγρού ορίζεται ως 4.54609 λίτρα καθώς καταλαμβάνει ένα χώρο ισοδύναμο με περίπου 4,546 κυβικά εκατοστόμετρα(περίπου το ένα κύβο 16,5cm).

Το αμερικανικό γαλόνι υγρώνκαι το αμερικανικό γαλόνι ξηρών υλικών είναι διαφορετικές μονάδες που ορίζονται με διαφορετικά μέσα. Το αμερικανικό γαλόνι υγρών ορίζεται ως 231 κυβικές ίντσες και ισοδυναμεί με περιπου 3.785 λίτρα. Ένα βρετανικό γαλόνι ισοδυναμεί με περίπου 1.2 αμερικανικά γαλόνια υγρων.

Το αμερικανικό γαλόνι για ξηρά υλικά είναι μονάδα μέτρησης που ιστορικώς χρησιμοποιόταν για τον όγκο των δημητριακών ή άλλων ξηρών προϊόντων. Πλεον δεν χρησιμοποιείται συχνά αλλά προσφάτως ορίστικε στα 268.8025 κυβικά εκατοστά.

 

Λίτρα σε Βρετανικά Γαλόνια πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Λίτρα Βρετανικά Γαλόνια
0L 0.00UK gal
1L 0.22UK gal
2L 0.44UK gal
3L 0.66UK gal
4L 0.88UK gal
5L 1.10UK gal
6L 1.32UK gal
7L 1.54UK gal
8L 1.76UK gal
9L 1.98UK gal
10L 2.20UK gal
11L 2.42UK gal
12L 2.64UK gal
13L 2.86UK gal
14L 3.08UK gal
15L 3.30UK gal
16L 3.52UK gal
17L 3.74UK gal
18L 3.96UK gal
19L 4.18UK gal
Λίτρα Βρετανικά Γαλόνια
20L 4.40UK gal
21L 4.62UK gal
22L 4.84UK gal
23L 5.06UK gal
24L 5.28UK gal
25L 5.50UK gal
26L 5.72UK gal
27L 5.94UK gal
28L 6.16UK gal
29L 6.38UK gal
30L 6.60UK gal
31L 6.82UK gal
32L 7.04UK gal
33L 7.26UK gal
34L 7.48UK gal
35L 7.70UK gal
36L 7.92UK gal
37L 8.14UK gal
38L 8.36UK gal
39L 8.58UK gal
Λίτρα Βρετανικά Γαλόνια
40L 8.80UK gal
41L 9.02UK gal
42L 9.24UK gal
43L 9.46UK gal
44L 9.68UK gal
45L 9.90UK gal
46L 10.12UK gal
47L 10.34UK gal
48L 10.56UK gal
49L 10.78UK gal
50L 11.00UK gal
51L 11.22UK gal
52L 11.44UK gal
53L 11.66UK gal
54L 11.88UK gal
55L 12.10UK gal
56L 12.32UK gal
57L 12.54UK gal
58L 12.76UK gal
59L 12.98UK gal
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα