Κυβικά Πόδια σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) μετατροπή

Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) για Κυβικά Πόδια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Κυβικά Πόδια σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

US gal lqd =
ft³ * 7.4805
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Κυβικά Πόδια

Κυβικά Πόδια

Μια μέτρηση κυβικών είναι το τρισδιάστατο παράγωγο ενός γραμμικού μέτρου, έτσι, ένα κυβικό πόδι ορίζεται ως ο όγκος ενός κύβου με πλευρές μήκους 1 ft.

Σε μετρικούς όρους ένα κυβικό πόδι είναι ένας κύβος με πλευρές μήκους 0.3048 μέτρα. Ένα κυβικό πόδι είναι το ισοδύναμο με περίπου 0.02831685 κυβικά μέτρα, ή 28.3169 λίτρα.

 

Μετατροπή Κυβικά Πόδια σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

US gal lqd =
ft³ * 7.4805
 
 
 

Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)

Ένα αμερικανικό μέτρο χωρητικότητας (για υγρά) ίσο με 4 λίτρα ή 3.785 λίτρα. Σημειώστε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα αμερικανικών ξηρών γαλονιών και βρετανικών γαλονιών.

 

Κυβικά Πόδια σε Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά) πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Κυβικά Πόδια Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
0ft³ 0.00US gal lqd
1ft³ 7.48US gal lqd
2ft³ 14.96US gal lqd
3ft³ 22.44US gal lqd
4ft³ 29.92US gal lqd
5ft³ 37.40US gal lqd
6ft³ 44.88US gal lqd
7ft³ 52.36US gal lqd
8ft³ 59.84US gal lqd
9ft³ 67.32US gal lqd
10ft³ 74.81US gal lqd
11ft³ 82.29US gal lqd
12ft³ 89.77US gal lqd
13ft³ 97.25US gal lqd
14ft³ 104.73US gal lqd
15ft³ 112.21US gal lqd
16ft³ 119.69US gal lqd
17ft³ 127.17US gal lqd
18ft³ 134.65US gal lqd
19ft³ 142.13US gal lqd
Κυβικά Πόδια Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
20ft³ 149.61US gal lqd
21ft³ 157.09US gal lqd
22ft³ 164.57US gal lqd
23ft³ 172.05US gal lqd
24ft³ 179.53US gal lqd
25ft³ 187.01US gal lqd
26ft³ 194.49US gal lqd
27ft³ 201.97US gal lqd
28ft³ 209.45US gal lqd
29ft³ 216.94US gal lqd
30ft³ 224.42US gal lqd
31ft³ 231.90US gal lqd
32ft³ 239.38US gal lqd
33ft³ 246.86US gal lqd
34ft³ 254.34US gal lqd
35ft³ 261.82US gal lqd
36ft³ 269.30US gal lqd
37ft³ 276.78US gal lqd
38ft³ 284.26US gal lqd
39ft³ 291.74US gal lqd
Κυβικά Πόδια Αμερικανικά Γαλόνια (για υγρά)
40ft³ 299.22US gal lqd
41ft³ 306.70US gal lqd
42ft³ 314.18US gal lqd
43ft³ 321.66US gal lqd
44ft³ 329.14US gal lqd
45ft³ 336.62US gal lqd
46ft³ 344.10US gal lqd
47ft³ 351.58US gal lqd
48ft³ 359.06US gal lqd
49ft³ 366.55US gal lqd
50ft³ 374.03US gal lqd
51ft³ 381.51US gal lqd
52ft³ 388.99US gal lqd
53ft³ 396.47US gal lqd
54ft³ 403.95US gal lqd
55ft³ 411.43US gal lqd
56ft³ 418.91US gal lqd
57ft³ 426.39US gal lqd
58ft³ 433.87US gal lqd
59ft³ 441.35US gal lqd
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα