การแปลง แกลลอนอังกฤษ เป็น แกลลอน

มีประเภทของ แกลลอน มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. แกลลอนอังกฤษ เป็น แกลลอนอเมริกา (ของเหลว)

  2. แกลลอนอังกฤษ เป็น แกลลอนอเมริกา (ของแห้ง)

  3. แกลลอนอังกฤษ เป็น แกลลอนอังกฤษ

แกลลอนอังกฤษ

แกลลอนอิมพีเรียล (อังกฤษ) ได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการเท่ากับ 4.54609 ลิตร

แกลลอน

แกลลอนมีหลายชนิดแตกต่างกัน ของเหลวอเมริกา ของแห้งแคนาดา และของแห้งสหราชอาณาจักร กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น