Chuyển đổi Lít sang Galông Anh

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Galông Anh sang Lít (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Lít sang Galông Anh

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Galông Anh

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

chuyển đổi Lít sang Galông Anh

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 

Galông Anh

Galông Anh là đơn vị đo thể tích của chất lỏng hoặc dung tích của thùng lưu trữ chất lỏng, không phải là khối lượng của chất lỏng. Do đó, một galông chất lỏng có thể có khối lượng khác so với một galông chất lỏng khác.

Một galông Anh chất lỏng được định nghĩa là 4,54609 lít, và do đó chiếm một không gian tương đương với xấp xỉ 4.546 centimet khối (xấp xỉ băng 16,5cm khối).

galông chất lỏng của Mỹgalông chất khô của Mỹ là các đơn vị khác được xác định theo các phương thức khác nhau. Galông chất lỏng của Mỹ được xác định là 231 inch khối và bằng xấp xỉ 3,785 lít. Một galông Anh tương đương với xấp xỉ 1,2 galông chất lỏng của Mỹ.

Galông chất khô của Mỹ là một đơn vị đo lường được áp dụng trong lịch sử cho thể tích của ngũ cốc hoặc hàng hóa khô khác. Đơn vị này hiện không thường được sử dụng, nhưng được xác định gần đây nhất là 268,8025 inch khối.

 

Bảng Lít sang Galông Anh

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Lít Galông Anh
0L 0.00UK gal
1L 0.22UK gal
2L 0.44UK gal
3L 0.66UK gal
4L 0.88UK gal
5L 1.10UK gal
6L 1.32UK gal
7L 1.54UK gal
8L 1.76UK gal
9L 1.98UK gal
10L 2.20UK gal
11L 2.42UK gal
12L 2.64UK gal
13L 2.86UK gal
14L 3.08UK gal
15L 3.30UK gal
16L 3.52UK gal
17L 3.74UK gal
18L 3.96UK gal
19L 4.18UK gal
Lít Galông Anh
20L 4.40UK gal
21L 4.62UK gal
22L 4.84UK gal
23L 5.06UK gal
24L 5.28UK gal
25L 5.50UK gal
26L 5.72UK gal
27L 5.94UK gal
28L 6.16UK gal
29L 6.38UK gal
30L 6.60UK gal
31L 6.82UK gal
32L 7.04UK gal
33L 7.26UK gal
34L 7.48UK gal
35L 7.70UK gal
36L 7.92UK gal
37L 8.14UK gal
38L 8.36UK gal
39L 8.58UK gal
Lít Galông Anh
40L 8.80UK gal
41L 9.02UK gal
42L 9.24UK gal
43L 9.46UK gal
44L 9.68UK gal
45L 9.90UK gal
46L 10.12UK gal
47L 10.34UK gal
48L 10.56UK gal
49L 10.78UK gal
50L 11.00UK gal
51L 11.22UK gal
52L 11.44UK gal
53L 11.66UK gal
54L 11.88UK gal
55L 12.10UK gal
56L 12.32UK gal
57L 12.54UK gal
58L 12.76UK gal
59L 12.98UK gal
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian