Chuyển đổi Lít sang Galông

Có nhiều loại Galông. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Lít sang Galông Mỹ (lỏng)

  2. Lít sang Galông Mỹ (chất khô)

  3. Lít sang Galông Anh

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

Galông

Có sẵn một số loại Galông khác khau - cho chất lỏng Mỹ, chất khô Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.