chuyển đổi Lít

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.